Sunday, 8 March 2009

8. mars

The theme of this year’s International Women’s Day is Women and Men United to End Violence against Women and Girls. Dating back nearly a century, Women’s Day provides an opportunity to pay tribute to the achievements of women and to highlight the needs and concerns of women on the national, regional and global agenda. This year, the Day provides an opportunity to call women and men everywhere to action by shining a spotlight on the issue of violence against women and the goals of the Secretary-General’s campaign.
UN Secretary-General Ban Ki-moon
I forbindelse med det internasjonale kvinneåret i 1975 ble den internasjonale kvinnedagen etablert av FN. Hensikten med denne dagen er å sette fokus på diskriminering av kvinner og å fremheve kvinners rett til å delta i den økonomiske, politiske og sosiale utviklingen. Kvinnedagen ble feiret for første gang i USA i 1908.
Ideen om Kvindernes international kampdag blev fremsat af Clara Zetkin på den internationale kvindekongres arrangeret af socialistisk internationale i København den 26. og 27. august 1910. Datoen 8. marts blev valgt for at mindes den demonstration for kvinders rettigheder som socialistiske kvinder afholdt i New York 8. marts 1908. Demonstrationen blev afholdt dels for kvinders rettigheder, dels som en reaktion mod suffragettebevægelsen, som de socialistiske kvinder opfattede som domineret af bourgeoisiet.
Clara Zetkin (til venstre) og Rosa Luxemburg i 1910
Markering av den internasjonale kvinnedagen i Dhaka, Bangladesh 2007.

No comments: