Sunday, 24 August 2008

eventyr i landskap

En lørdag på Lundsneset på Hundvåg - hele landskapet er omskapt til en kjempestor friluftsscene. I går var det solgt 1300 bill til forestillingen Eventyr i landskap. Natur for viderekomne.
Over alt henger hvitt tøy som vi kan kle oss i. Tanken er knyttet til hvit uskyld, kanskje også nøytralitet? Vi går i ett med hverandre. Jeg synes prosjektarrangørene kunne ha utnyttet dette momentet ennå litt mer ved å være litt strengere i sin håndheving av kleskoden.
Små teatersnutter dukker opp over alt, som her:
Dette stykket kalles Et automobilt landskap.

No comments: