Monday, 12 July 2010

pianolærerinnen

Jeg har tilbrakt kvelden sammen med Jelinek & Hanekes Pianolærerinnen.
Jelinek sier at filmens karakterer ikke skal tolkes som personlige individuelle skikkelser, men som symptomer i et grunnleggende fascistisk samfunn. Men er det mulig?

Filmen er rå, og den synes å ha en fin nærhet til Jelineks tekst. Isabelle Hupperts prestasjoner er på grensen til umenneskelige.

No comments: