Tuesday, 20 July 2010

Gross national happiness


Studie med deltakere fra 132 land viser at tilfredshet med tilværelsen øker med mer penger. Men verdens lykkeligste folk finner man, sies det, i et av verdens fattigste land - Butan.


jeg må nok holde et øye med lykkeforskingen framover ...

No comments: