Wednesday, 14 October 2009

dagens post

Jeg planlegger mitt neste essay, her er:

Alison Smith om Agnès Varda &
Geetha Ramanathan om Feminist auteurs
Essayet skal ta utgangspunkt i Agnès Vardas film Vagabond, og særlig se på Mona som spiller hovedrollen i filmen. Jeg har en hypotese om at hun kan leses som en anti-helt. Et første spørsmål er derfor spørsmålet om hvordan en antihelt kan defineres, et neste er om det finnes forskjeller mellom mannlige og kvinnelige antihelter.
- Og selvfølgelig; hva sier antiheltinnen Mona oss om konvensjonelle kvinneroller...?

No comments: