Tuesday, 1 September 2009

telefon fra Lillehammer