Sunday, 30 August 2009

merkedag

Hva kan man si? ingenting er vel bedre og verre på en gang enn når et barn flytter ut? 
Godt at det fremdeles finnes mennesker og dyr tilbake i huset!
Noah, Maria, Odin, Morfar, BJ og Johanne