Friday, 7 August 2009

fredag

influensa ... ?
Symptomer:
Symptoma på sjukdommen er dei same som ved vanleg influensa, som feber, hoste, vond hals, kroppsverk, hovudpine, frysingar og trøttheit.

Behandling:
  • Ro og hvile. Du bør ta det med ro, hvile godt og sove mye. 
  • Drikk nok. Hvis du har feber, trenger du å drikke mer enn ellers. 
  • Pass godt på den som er syk hvis du er omsorgsperson. Mål feberen og kontroller med jevne mellomrom hvordan den syke har det. Pass på at pasienten drikker godt. Ring lege hvis du er i tvil om tilstanden. 
  • STRIKK MYE

  • Er du primært interessert i lua? Se her

    No comments: