Thursday, 2 July 2009

historisk perspektivering

"Hvis jeg vil definere meg selv, må jeg begynne med å slå fast: Jeg er en kvinne, - og denne realiteten danner grunnlaget for enhver påstand"

Jeg leser og skriver, tenker, leser og skriver... jeg tror nok vi må tilbake hit, til Beauvoirs tanker, tanker som i stor grad er satt til side innenfor poststrukturalistisk og postkolonialistisk tenkning. Det betyr ikke at vi skal slå oss til ro, men, som en annen dyktig kvinne og teoretiker har sagt, vi må lære oss å telle til to før vi kan telle til mange. 

På lørdag kommer det mer ... ;)

1 comment:

femiknitter said...

:) - ja; jeg har plutselig sett hvor det anatomiske kjønn kommer inn tom. i Bakhtin-teorikapittelet mitt - som en peker til det som følger senere i avhandlingen...
gleder meg til lørdag, da :)