Thursday, 4 June 2009

hopping på egen tomt

Kom ikke her og si at det ikke finnes natur på Ogna! Vi kan til og med bedrive litt fjellklatrig (skrenthopping) på egen tomt!

Far først -
- og kanskje Ludo ...


men ble hun virkelig så imponert som hun her gir uttrykk for...???

No comments: