Thursday, 4 June 2009

fra tomta

Maria sjekker den nye veien inn til tomta

En liten fjellrygg avgrenser tomta mot sør, etter planen vil vi kunne se over denne når vi er inne i hytta. Foreløpig klarer vi å klatre opp den lille skrenten, men her må vi nok få oss en trapp eller taustige etter hvert, det er jo her vi skal bli gamle...

Landskapet stiger mot det knausete Høgjæren i øst
mens det foran hytteområdet ligger velstelte golfbaner og dyrket land

Den lille fjellryggen er akkurat brei nok til å kunne sitte på når man vil nyte utsikten mot havet i vest

No comments: