Friday, 19 June 2009

absolutt siste skoledag

Så er det hele definitivt slutt, 11 år med obligatorisk skole er over!
Mer eller mindre velkledde unge menn venter på rektors tale.
 - rektor taler 
 - og gir stipend til BJs dyktige venn Fredrik, som går ut med 5.7 i snitt!!!
en stolt mor, som snart skal sende sønnen sin på BA i Creative writing i England...
blomstergutter og jenter

No comments: