Sunday, 10 May 2009

TomteryddingVeien kommer, og med den får vi også vann og strøm fram til tomta. Foreløpig er selve tomta fylt av kvist og kvas - også kalt naturrot...

Utsikten er av største betydning, siste observasjoner tyder på at havet er synlig - også fra første etasje...

2 comments:

femiknitter said...

mmm... du store, store, vide himmelromslykke...
ka ti gjekk toget?

siggen said...

en gang i timen til to om natten
- velkommen!