Sunday, 5 April 2009

søndagstur på arbeidsrommet

Snøfrid and I’ve got an application-deadline tomorrow, which means Sunday writing. It’s perfectly ok – we’re still enthusiastic…!
Snøfrid og jeg skriver mot en deadline i morgen. Foreløpig er det samtalene mellom oss som redigeres - vi trenger korte og velformulerte utsagn til boka vår. Etter påske skal jeg begynne på et selvstendig essay om Snøfrids kunst, den foreløpige arbeidstittelen er ”Kunstens lykkelige øyeblikk”: det skal handle om kunst, kjønn og hverdagsliv – tror jeg…

No comments: