Wednesday, 4 March 2009

imagined interiors

Jeg arbeider med min første bok, en kunstnerbok om Snøfrid Eiene. Teksten skal i stor grad baseres på samtaler mellom oss. Men jeg skal også skrive et analytisk stykke om hennes kunstnerskap - vurdert fra et kulturteoretisk perspektiv. Det betyr selvfølgelig en del research, akkurat nå sitter jeg med boka Imagined Interiors foran meg - og fra denne boka er følgende sitat fra tyskeren Muthesius (1904) hentet:
A revival of interest in the dwelling-house is absolutely essential if the applied arts are to persist in their renewed activity and to thrive. The house is their only possible home; the sole aim of any Arts and Crafts movement must be to furnish the dwelling-place and house.
Som Arts & Crafts bevegelsen ser Muthesius kunsthåndverket som tilhørende hjemmets sfære: The house is their (applied arts) only possible home.

Videre sier Jeremy Aynsley, som har skrevet kap. 8 i Imagined Interiors:
Within the Arts and Crafts movement, what William Morris himself had termed the "lesser" and "useful" arts became the focus of attention, replacing the fine arts.

“If you want a golden rule that will fit everything, this is it: Have nothing in your houses that you do not know to be useful or believe to be beautiful.” William Morris


Gjennom sine tegninger foretar Snøfrid Eiene en liten reise av stor betydning, hun går fra å vise oss hus i landskap til å vise fram broderte duker, fra et forlatt eksteriør til et intimt interiør. Gjennom sine tegninger (fine arts) henter hun opp håndverket (lesser art), og problematiserer slik skillet mellom kunst og håndverk, for det er nettopp den tette betydningsrikdommen i broderiene og interiørene som slår oss når vi ser Snøfrids tegninger av disse motivene.

Jeremy Aynsley har mange interessante tanker om dette - så nå må jeg skynde meg å lese videre

No comments: