Tuesday, 24 February 2009

vold

Anmeldelsen av Voldtekt & romantikk er kommet på trykk, nå leser jeg Slavoj Žižek’s Violence (2008), ikke fordi jeg plent måtte fortsette i samme sporet - men fordi noen engang anbefalte den på det aller sterkeste, og fordi jeg raskt, etter et par sider, måtte innrømme at dette er bra & viktig!
Bare hør:
Our subjective outrage at the facts of violence – a suicide bombing, a terrorist attack, the assassination of a political figure – blinds us to the objective violence of the world, a violence where we are perpetrators and not just innocent bystanders. All we see are apparently inexplicable acts that disturb the supposed peace of everyday life. We consistently overlook the objective or "systemic" violence, endemic to our socio-economic order.
Slavoj Žižek’s store fordel, som kulturteoretiker, er at han kan skrive og formidle på en enormt engasjerende måte, og at han er vanvittig produktiv...

1 comment:

femiknitter said...

jeg gleder meg til å snakke med deg om dette. jeg har planlagt å ta noe opp med lmr som jeg ikke har fått gjort ennå, - men nå kan jeg jo lufte det med deg først!