Thursday, 25 September 2008

Forskningsdagene 2008

I dag snakket Alma Oftedal, Henriette Thune og jeg om "Nye, nordiske stemmer i litteraturen" ved UiS i anledning Forskningsdagene 2008, Wencke Mühleisen trakk opp de store linjene i den nyfeministiske bølgen som har beveget seg i Norden siden slutten av -90 tallet og utgivelsen av antologien Fittstim .
Alma snakket om Maria Svelands Bitterfittan og likestilling som retten til sin egen historie, jeg om Christina Hesselholdts I familiens skjød knyttet til anti-heltinnen som en sentral og understudert skikkelse i den nye nordiske litteraturen, mens Henriette snakket om hvordan formen i Sara Stridsbergs Drömfakulteten kan knyttes til dialogisme og møtet mellom forskjellige ideologiske ståsteder og feminismer.
Wencke, Alma, Henriette & jeg
flere detaljer finnes her:

No comments: