Thursday, 27 March 2008

dobbelsporDet er fint og nødvendig at folk reiser kollektivt - og toget er foreløpig det mest miljøvennlige alternativet. Jeg håper likevel at togene blir litt roligere enn de anleggsmaskinen som jernbaneverket nå har satt i gang rett utenfor husveggen vår...

No comments: