Monday, 7 January 2008

travelt

For oss kritikere er det er et problem at Stavanger Aftenblad sponser Stavanger2008. Ikke fordi vi ikke er uhildet, men fordi våre lesere kan trekke vår habilitet i tvil. Jeg velger likevel å skrive kritikker fra 2008 utstillingene - i motsetning til min kollega

og derfor

starter morgenen med en telefon fra NRK for å bli intervjuet om kritikerens habilitet i 2008, og fortsatter med skriving av en kommentar til SA om samme sak. Og jeg som trodde jeg skulle få rolige arbeidstimer her i dag!


Noen er imidlertid fullsendig upåvirket av alt ståket