Tuesday, 1 January 2008

inn i et nytt år

Byen sett fra skogen den aller første morgenen i et nytt år

Midt i skogen står et tårn - kledd ut som juletre

Solen er på vei opp over fjellene i øst, og midt på et jordet står en dør - en port - en terskel

Noen har trosset kuldegradene og sovet ute i natt


2008 er i gang, nyttårsaftenen 2007 tilhører allerede historien...

No comments: