Thursday, 10 January 2008

hus og hjem

Hvordan hus og hjem tematiseres i kunsten har lenge opptatt meg. Derfor var det fint å oppdage denne artikkelen i Information'en i dag, familien er unektelig knyttet til hus og hjem.