Friday, 28 December 2007

julens bøker

Så lenge jeg kan huske har bøker vært den beste julegaven som tenkes kan. Jeg har for liten tid til å lese til vanlig, og egentlig ennå mindre tid nå i den store juleståheien. Men å vite at de finnes der, de ennå uleste bøkene, er en lykkelig viten.

Årets bøker kommer i stor grad fra min egen ønskeliste, med noen få spennende unntak:


Maira Kalman's The Principles of Uncertainty var ikkepå min ønskeliste, men du & du så glad jeg er for den! Se mer her & her. En, for meg, lykkelig oppdagelse av noe helt nytt.


Rilke, også ganske så uventet. Denne skal jeg komme tilbake til etter hver.

Jeg har, som allerede nevnt, en liten Sebald-studie på gang. Jeg har akkurat oppdaget at hans prosjekt i Austerlitz har affinitet til Becketts prosjekt i Three Novels. Likheten kan på en kortfattet måte formuleres i følgende spørsmål: Gir språk mening?

Heller ikke det jeg selv hadde skrevet i fortiden, ja særlig dette, forsto jeg lenger (Sebald, 2001)

Yes, the words I heard, and heard distinctly, having quite a sensitive ear, were as pure sounds, free of all meaning, and this is probably one of the reasons why conversation was unspeakably painful to me. And this is perhaps one of the reasons I was so untalkative, I mean this trouble I had in understanding not only what others said to me but also what I said to them (Beckett 1955)

Mine Sebaldoppdagelser har heldigvis bare såvidt begynt.

Kjersti Bale skriver om essayet, sjangeren jeg forsøke å utvikle mine egne skriverier innenfor nå om dagen

Og de påfølgende er menn med god språkføring:

Rune Christiansen og Ole Robert Sunde


Og sist, men ikke minst, en diktsamling til en som nokså sjelden leser poesi

No comments: