Friday, 21 December 2007

essaylykke


Utdrag fra tilbakemelding på første essayutkast:
Og her kommer en tilbakemelding ... Den lange perioden midt i første avsnitt blir litt kronglete. Jeg ser at det er et poeng å presentere kunsteren samtidig med verket, men tror det kan gjøres enklere og mer elegant.
Fjerde avsnitt er veldig fint! Sannelig kan det skrives ekfraser også over moderne verk. Prosessbeskrivelsen i nest siste avsnitt er slående og god.

Veldig morsomt å lese. Glemte nesten det kanskje viktigste - teksten vekker jo nysgjerrighet mht kunstverket.
Gleder meg til videreutvikling og diskusjon!

No comments: